Sport Kõigile aastakonverents 2010

Ühenduse Sport Kõigile aastakonverents toimus reedel, 28. mai 2010 kell 10.30 – 12.30 Viru Hotelli Konverentsikeskuse saalis Duetto.

Päevakord:

  1. 2009. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande kinnitamine.
  2. ”Liikumisharrastuse strateegilise arengukava 2011 – 2014” arutelu koos Kultuuriministeeriumi esindajatega.

Sport Kõigile aastakonverents 2009

Ühenduse Sport Kõigile aastakonverentsil 17. aprillil 2009. a. Pirita TOP SPA hotelli konverentsikeskuses oli peaesinejaks Eesti Maksumaksjate Liidu juhatuse esimees Lasse Lehis, kes kõneles teemal „Sport ja maksud“.

Nimetatud teemaga on põhjalikumalt võimalik tutvuda ajakirja Maksumaksja 2008. aasta augustikuu numbris.

Konverents “Liikumisharrastusest – mõtteviisist, rollijaotusest ja tegevusest” 2008

25. aprillil 2008. a. korraldasid Eesti Olümpiakomitee, Ühendus Sport Kõigile ja Tallinna Ülikool Pirita TOP SPA hotelli konverentsikeskuses konverentsi “Liikumisharrastusest – mõtteviisist, rollijaotusest ja tegevusest”.

Konverentsil esinesid ettekannetega Kaarel Zilmer ja Mart Reimann Tallinna Ülikoolist, Jaanus Pulles Sihtasutusest Eesti Terviserajad ning Marti Soosaar Eesti Firmaspordi Liidust.

Rahvusvaheline konverents “Liikumine ja rekreatsioon” 2007

21. septembril 2007. a. korraldasid Eesti Olümpiakomitee, Ühendus Sport Kõigile ja Tallinna Ülikool Pirita TOP SPA hotelli konverentsikeskuses rahvusvahelise konverentsi “Liikumine ja rekreatsioon”.

Konverentsiga tähistati10. aastapäeva möödumist Tallinna Ülikoolis rekreatsiooni eriala ellukutsumisest.

Konverentsi peaesinejaks olid ENGSO aupresident Bengt Sevelius. Ettekannetega esinesid Anna-Katriina Salmikangas Jyväskylä Ülikoolist, Antonis B. Petropoulus Rahvusvahelisest Ökoturismi klubist ning Kaarel Zilmer Tallinna Ülikoolist.

Rahvusvahelise konverents „Sport Kõigile“ 2005

20. mail 2005 korraldasid Eesti Olümpiakomitee ja Ühendus Sport Kõigile hotell Dzingeli konverentsikeskuses esindusliku konverentsi „Sport Kõigile“. Konverentsi peaesinejaks oli ülemaailmse tervisespordiorganisatsiooni TAFISA president Jürgen Palm, ettekannetega esinesid kultuuriminister Raivo Palmaru, EOK president Mart Siimann ning Pärnu maavanem Toomas Kivimägi.

Konverents „Sport Kõigile“ 2004

19. novembril 2004. a. korraldasid Eesti Olümpiakomitee ja Ühendus Sport Kõigile Olümpia hotelli konverentsikeskuses konverentsi “Sport Kõigile”.

Konverentsi peaesinejaks oli Jyväskylä Ülikooli professor Kimmo Suomi.

Ettekannetega esinesid Mart Siimann, Mait Arvisto, Henn Vallimäe, Rein Meijel, Ants Saar ja Peeter Lusmägi.

Konverents „Sport Kõigile“ 2003

20. mail 2003. a. korraldasid Eesti Olümpiakomitee ja Ühendus Sport Kõigile Sakala Keskuses konverentsi eesmärgiga tutvustada ideid liikumisharrastusele uue hoo andmiseks ning üldrahvalikule liikumisele “Sport Kõigile” aluse panemiseks. Teemakohaste ettekannetega esinesid Mart Siimann, Rein Jalak, Mait Arvisto, Rein-Vello Ojavere, Jaan Eha, Jüri Tarmak, Signe Falkenberg, Juhani Seilenthal, Tiina Beljaeva, Urmas Tamm, Kai Randrüüt, Alar Tamm, Uno Valdmets, Paavo Kivine, Gunnar Tõnning.