Koolitused

Liikumisharrastuse koolitused

Eesmärgiga anda elanikkonnale senisest enam innustust tervisespordiga tegelemiseks, optimaalse treeningkoormuse määramiseks, tervislikult õige spordiala valikuks, õigeks treeningu ülesehituseks ja tervislikuks toitumiseks korraldab Ühendus Sport Kõigile koostöös Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumiga ja Eesti Olümpiakomiteega liikumisharrastuse koolitusi. Alates 2007. sügisest on viidud ligi 45 koolituspäeva.

Järgmised koolitused on kavandatud läbi viia 2013. aasta märtsis, Tallinnas ja Tartus ning info koolituste toimumise kohta leiab Ühenduse Sport Kõigile koduleheküljelt uudiste rubriigist ning EOK koolituskalendrist http://www.eok.ee/treenerikutse/koolituskalender


Koolitusprogrammi juht on Rein Jalak. Lektoriteks on Tallinna Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli ning Tartu Ülikooli õppejõud.

Koolitusprogrammist ootame osa võtma treenereid, kehalise kasvatuse õpetajaid ning kõiki teisi huvilisi, kes on huvitatud täiendõppest. Läbitud koolituse kohta annab Ühendus Sport Kõigile välja tunnistuse.

Treenerikutset omavad inimesed saavad pärast kõigi ainete läbimist taotleda liikumisharrastuse treeneri kutset. Inimesed, kes omavad treeneri kutsekvalifikatsiooni esimest või teist taset mingil spordialal, saavad eksami sooritamisel ka vastava taseme liikumisharrastuse treeneri kutsenimetuse. Kolmanda, neljanda ja viienda taseme treenerid saavad taotleda liikumisharrastuse treeneri kolmandat ehk kõrgeimat taset.

Teemad:

Kehalise aktiivsuse mõju organismile


Organismi anatoomilised ja füsioloogilised iseärasused kehalise aktiivsuse rakendamisel. Sisaldab materjali liikumisvaeguse kohta, mis toimib kahjulikult meie organismile ja eeskätt tervislikule seisundile. Liikumisvaegus tekitab meil ka rasvumise. Kehaline aktiivsus tugevdab meie tervist, kehalist töövõimet ja psüühikat.


Lektor – Tartu Ülikooli Pärnu kolledži dotsent ja Ühenduse Sport Kõigile asepresident Rein Jalak


Jooksmine ja tervisekõnd


Ülevaade jooksmise ja tervisekõnni õigest tehnikast, toimest töövõimele ja tervislikule seisundile. Tutvustatakse erinevaid treeningperioode ja õiget treeningu mahtu ja intensiivsust, samuti korduste arvu eri nädalates.


Lektor – Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonna doktorant ja Eesti meister kergejõustikus Martin Mooses


Jooksmine – praktiline tund


Praktiline tund jooksmise õigest tehnikast. Tutvustatakse erinevaid treeningperioode ja õiget treeningu mahtu ja intensiivsust, jooksmist tasapinnal ja nn mägedes, samuti korduste arvu eri nädalates. Antakse ülevaade ka õigetest spordijalatsitest.


Lektor – Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonna doktorant ja Eesti meister kergejõustikus Martin Mooses


Kepikõnd


Ülevaade kepikõnniga tegelemise õigest tehnikast, toimest organismile, metoodilisest sooritamisest eri perioodidel. Lisaks antakse ülevaade paljudest erinevatest harjutustest, mida vastavate keppidega harjutades sooritada on võimalik.


Lektor – Tallinna Ülikooli terviseteaduste ja spordi instituudi dotsent Rene Meimer


Kepikõnd – praktiline tund


Praktiline tund õigest tehnikast kepikõnni tegemisel. Tutvustatakse erinevaid treeningperioode ja õiget treeningu mahtu ja intensiivsust, kepikõnni tehnikat, samuti korduste arvu eri nädalates. Antakse ülevaade ka õigetest spordijalatsitest.

Koolitaja – Tallinna Ülikooli terviseteaduste ja spordi instituudi dotsent Rene Meimer


Suusatamine

Ülevaade suusatamise õigest tehnikast, samuti erinevatest stiilidest. Tutvustatakse ka suusatamist eri piirkondades, suuskade õiget määrimist ja eelsoojendusharjutusi enne kehalist koormust.

Lektor – Tallinna Ülikooli terviseteaduste ja spordi instituudi dotsent Kaarel Zilmer

Jalgrattaspordi alused

Ülevaade jalgrattaga sõitmise õigest tehnikast, õige jalgratta valikust ja sadula õigest asukohast. Tutvustatakse suurt energiakulu koormusel ja sellega seoses ka õiget toitumist ning vedeliku kasutamist kehalisel koormusel.

Lektor – Tallinna Ülikooli terviseteaduste ja spordi instituudi teadur Indrek Rannama.

Vastupidavustreening terviseklubis

Ülevaade terviseklubides kasutatavatest erinevatest treeningseadmetest – jooksurada, veloergomeeter, crosstrainer, stepper jm. Tutvustatakse õiget tehnilis - metoodilist sooritamist, korduste arvu nädalas.

Lektor – Tartu Ülikooli Pärnu kolledži dotsent ja Ühenduse Sport Kõigile asepresident Rein Jalak


Spordialad terviseklubis – praktiline tund


Praktiline tund annab ülevaate terviseklubides kasutatavatest erinevatest treeningseadmetest ja praktilistest tundidest (aeroobika, jõuharjutused jm). Saadakse ülevaade nende õigest tehnilisest sooritamisest ja praktilise tunni läbinu suudab seda ka teistele õigesti õpetada.


Koolitaja – Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonna lektor Peep Päll


Venitusharjutused kõigile


Ülevaade venitusharjutuste metoodikast kõigile kehapiirkondadele, samuti venitusharjutuste erinevatest meetoditest – stretching – venitus, ballistilised harjutused, pingutus – lõdvestus – venitusmeetod jt

Koolitaja – Tartu Ülikooli Pärnu kolledži dotsent ja Ühenduse Sport Kõigile asepresident Rein Jalak


Venitusharjutused – praktiline tund

Praktiline tund annab ülevaate väga erinevatest venitusharjutustest, mida on olemas ca 220. Praktilises tunnis saadakse ülevaade nende õigest tehnilisest sooritamisest. Meetodeid on erinevaid ja praktilise tunni läbinu suudab seda ka teistele õigesti õpetada.

Koolitaja – Tartu Ülikooli Pärnu kolledži dotsent ja Ühenduse Sport Kõigile asepresident Rein Jalak


Vastupidavuse arendamine noorteklassis

Ülevaade vastupidavuse õigest treeningmetoodikast noorteklassis. Seostatakse organismi südame – vereringe arenguga ja eriti keha pikkuse arenguga puberteedi ajal, kui on vaja treeningu ülesehitust oluliselt ja just metoodiliselt muuta.

Lektor – Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonna lektor ja Tartu Akadeemilise Spordiklubi treener Harry Lemberg


Vastupidavustreeningu alused tervisespordis


Ülevaade vastupidavustreeningu õigest tehnilisest tegemisest ja toimest meie organismile. Vastupidavustreening tugevdab meie südame – vereringet ja aitab ennetada vigastusi, kuid tegema peab seda metoodiliselt õigesti.

Lektor – Tartu Ülikooli Pärnu kolledži dotsent ja Ühenduse Sport Kõigile asepresident Rein Jalak


Liikumisharrastuse spordibioloogia


Kehaline aktiivsus on tervislik, meie töövõimet ja enesetunnet tugevdav igas vanuses. Me saame seda teada ja hakkame õigesti tegema, kui teame oma organismi anatoomilisi ja füsioloogilisi toimeid. Loeng sisaldab mahukalt pilte, kus on näha erinevate harjutuste tugevdav toime eri lihastele ja kehalise koormuse mõju meie südamele ja vereringele.

Lektor – Tartu Ülikooli Pärnu kolledži dotsent ja Ühenduse Sport Kõigile asepresident Rein Jalak


Jõutreeningu alused


Ülevaade erinevatest jõutreeningu meetoditest – absoluutne jõud, kiiruslik jõud, jõuvastupidavus jt. Kuulajad saavad õiged teadmised, kui suur on raskuse kaal, korduste arv, seeriate arv ja puhkepaus eri harjutuste vahel.


Lektor – Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonna lektor Peep Päll


Jõutreeningu alused – praktiline tund


Ülevaade erinevatest jõutreeningu meetoditest jõusaali erinevate seadmete juures – absoluutne jõud, kiiruslik jõud, jõuvastupidavus jt. Osalejad saavad neid tehniliselt õigesti kasutada ning ka teadmised, kui suur on raskuse kaal, korduste arv, seeriate arv ja puhkepaus eri harjutuste vahel.


Koolitaja – Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonna lektor Peep Päll


Ujumine

Ülevaade veekeskkonna tervislikust toimest meie organismile, et seda kasutaksid lisaks sportlastele ka paljud teised. Tutvustakse erinevaid ujumisstiile, nende õiget tehnilist sooritamist, toimet organismi tervislikule seisundile (rasvapõletamine) jm.

Lektor – Tallinna Ülikooli terviseteaduste ja spordi instituudi professor Rein Haljand

Taastumisprotseduurid


Annab ülevaate kehalisest koormusest ja psüühilisest seisundist taastumiseks, milleks on kasutusel väga erinevad protseduurid – saunad, vannid, massaažiseadmed, vibratsioon, venitusharjutuste erinevad meetodid, valgusravi jm.


Lektor – Tartu Ülikooli Pärnu kolledži dotsent ja Ühenduse Sport Kõigile asepresident Rein Jalak

Taastumisvahendid spordis


Ülevaade spordiga tegelemisel kasutatavatest erinevatest taastumisvahenditest, nende toimest organismile ja metoodiliselt õigest kasutamisest just õigel ajal. Taastumisvahendite kasutamine aitab ennetada haigusi ja vigastusi ning oluliselt suurendada kehalist töövõimet.

Lektor – Tartu Ülikooli Pärnu kolledži dotsent ja Ühenduse Sport Kõigile asepresident Rein Jalak


Kehaliste võimete testid

Ülevaade viiest kehalisest võimest, kuidas neid lihtsate testidega mõõta erinevas vanuses. Vastupidavus, jõud, kiirus, painduvus ja osavus – testimine annab hea ülevaate õigest treeningust nii lastele, noortele, täiskasvanutele kui hea treenitusega sportlastele. Vastav materjal oli Eestis viimati kasutusel mitukümmend aastat tagasi.

Lektor – Tartu Ülikooli Pärnu kolledži dotsent ja Ühenduse Sport Kõigile asepresident Rein Jalak


Sport kuumas kliimas

Ülevaade kuuma kliima toimest meie organismile, mis seostub kuumal ajal õige treeningu tegemisega just õigel ajal. Antakse põhjalik ülevaade kahjulikust toimest organismile, kui spordiga tegeletakse juba päeval ja kuuma ilmaga.


Lektor – Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonna dotsent Tõnis Matsin


Lapse kehaline areng ja koordinatsiooni põhialusedÜlevaade laste anatoomiast ja füsioloogiast erinevas vanuses, et seostada seda erinevate kehaliste võimete arendamise algusega just õiges vanuses. Esikohal on alati osavusharjutused ehk koordinatsiooni arendamine, millega tuleks alustada juba väga noorelt.


Lektor – Tartu Ülikooli Pärnu kolledži dotsent ja Ühenduse Sport Kõigile asepresident Rein Jalak


Üldarendavad liikumismängud ja harjutusvara


Ülevaade erinevatest liikumismängudest ja nende õigest tehnilisest sooritamisest. Tutvustakse mitmeid erinevaid mänge, mis avaldavad head toimet meie organismile seda juba lapseeas regulaarselt tegema hakates.


Lektor – Tallinna Reaalkooli liikumisjuhendaja ja võimlemistreener Kai Randrüüt


Kehalised harjutused laste ja noorte liikumistundides.


Ülevaade paljudest kehalistest harjutustest, mida tehakse arvukalt laste ja noorte kehalise kasvatuse tundides, aga ka lasteaedades ja spordiklubides. Lisaks praktilistele tundidele antakse põhjalik ülevaade ka toimest noorele organismile, mis tagab tulevikus tugeva tervise ja hea meeleolu


Lektor – Tallinna Reaalkooli liikumisjuhendaja ja võimlemistreener Kai Randrüüt


Toitumise põhialused

Ülevaade tervisliku toitumise toimest organismile, samuti erinevate ainete – süsivesikud, valgud, rasvad, mineraalained, vedelik – sisaldusest. Tuuakse ülevaade, milline on erinevate toiduainete koostis ja milliste toidukordade ajal milliseid aineid kasutada.

Lektor – Tallinna Tehnikaülikooli toiduainete instituudi direktor professor Raivo Vokk


Toitumise analüüs ja toiduvaliku parandamine

Ülevaade õigest toitumisest, et süsivesikute osakaal oleks ca 55% ja rasvade kasutamine toidus kuni 30%. Õige ainete sisalduse tagab just toiduvaliku parandamine. Loeng sisaldab materjali erinevate toiduainete energiasisaldusest, näiteks mõne toiduaine 100 g maht annab meile 25 kalorit, mõnel teisel aga lausa 800 kalorit.

Lektor – Tallinna Tehnikaülikooli toiduainete instituudi direktor professor Raivo Vokk


Energia- ja spordijoogid


Ülevaade müügil olevate energiajookide ja spordijookide erinevate ainete sisaldusest, et seostada selle kasutamist meie organismiga, tervisega ja erinevate spordialadega. Sisaldab ka materjali õigest päevasest tarbimisest.

Lektor – Tallinna Tehnikaülikooli toiduainete instituudi direktor professor Raivo Vokk


Toitumine spordiga tegelemiselÜlevaade süsivesikute, valkude, rasvade, mineraalainete ja vedeliku õigest kasutamisest spordiga tegelemisel. Sisaldab ka materjali erinevate kehaliste võimete -  jõud, vastupidavus jt – treenimisel õigest toitumisest. Esikohal on ca 55 % just süsivesikud, loengus saadakse teada seda ainet sisaldavatest toiduainetest.

Lektor – Tartu Ülikooli Pärnu kolledži dotsent ja Ühenduse Sport Kõigile asepresident Rein Jalak