NimetusLONKAJAKÕND
KirjeldusKõnd põlvest sirutatud jalaga.
Variandid“Lonkajakõnd” juurdevõtusammudega5.
“Lonkajakõnd” põlvest sirutatud jalgadega.
“Lonkajakõnnil” käsi kõverdatud vastu rinda. Ettekujutus: käsi kipsis.
“Lonkajakõnd” käed külgedel. Ettekujutus: käed taskus.
NimetusPÜÜDMINE-VISKAMINE
KirjeldusJärsk käetõste nurkselt kõrvale, käsi rusikas ja eelhooga käelõdvestus alla. Ettekujutus: püüan ja viskan palli.
Variandid“Püüdmine ja viskamine” mõlema käega üheaegselt või vahelduvalt.
”Püüdmine ja viskamine” samaaegse väljaastega53 kõrvale.
”Püüdmine ja viskamine” keresirutuse ja lõdvestusega.
”Viskamine” altkaarega taha üles, pihud ülal.
”Viskamine” suunaga risti ette või risti ette üles, pihud ülal.
NimetusVARVAS-KAND KÕND
KirjeldusLiikumine: üks samm pöia sirutamisega, varbad puudutavad esimesena maad ja teine samm üle kanna, tugijalg sirutatud.
Variandid“Varvas-kand” kõnd kahe pöiasirutus- ja kandsammuga.
“Varvas-kand” kõnd jalgade liikumist jäljendava käte liikumisega. Kandsammu ajal käsi randmest kõverdatud.
NimetusHELITU KÕND
KirjeldusVõimalikult vaikne kõnd. Ettekujutus: kõnnin liival või pehmel vaibal.
VariandidAeglane või aeglustuv helitu kõnd kuni seisuni.
Kiire või kiirenev helitu kõnd kuni jooksuni.
Helitu kõnd pikkade või lühikeste sammudega.
Helitu kõnd kinnisilmi.
NimetusTUHARALIHASTE PINGUTAMINE
KirjeldusSelili. Tuharalihaste pingutamine ja lõdvestamine.
VariandidÜhe ning teise tuhara pingutamine ja nende kooshoidmine ja tuharate järjestikuline lõdvestamine.
Tuharalihaste kooshoidmine 10-15 sek.
Kiired tuharalihaste pingutused ja lõdvestused.
Tuharalihaste pingutamine istes, toengistes või kõnnil.
NimetusKIVISTUNUD JALAD
KirjeldusKõnd. Jalad põlveliigesest sirutatud, käed liiguvad vabasuunaliselt.
VariandidVabakõnd käed “kivistunult” pressitud külgedele.
Kõnd “kivistunud” käte ja jalgadega.
Kõnd ühe kehapoole “kivistunud” käe ja jalaga.
Kõnd teise kehapoole “kivistunud” käe ja jalaga.
NimetusVARVASTE PIGISTAMINE
KirjeldusSelili, jalad tõstetud ette, üks jabajalg hüppeliigesest sirutatud, teine kõverdatud. Varvaste kokkusurumine ja lõdvestamine
VariandidÜhe jala varvaste kokkusurumine, teise jala varvaste haraliajamine.
Labajala hüppeliigesest kõverdamine ja sirutamine kokkusurutud või harali varvastega.