Käesolevalt lehelt leiad arvukalt mängulisi harjutusi, mis sobivad läbiviimiseks nii treeningtunnis, kui ka kooli kehalise kasvatuse tundide raames.

Mängude ja harjutuste valikul peeti silmas, et neid saaks läbi viia ka juhul kui grupis on palju õpilasi. Samuti ei ole vajamineva inventari hulk suur ja enamusi mänge harjutusi saab läbi viia pea kõikjal, kus on piisavalt avatud ja liikumiseks sobivat ruumi. Harjutusi on kirjeldatud kergesti mõistetavas keeles. Harjutuste kirjeldustest on välja jäetud punktilugemised, võitjate väljaselgitamised ja muud täpsemad juhised. Nii mõnegi koha peal on tunni läbiviijal endal võimalik mängu edasi arendada. Töölehti aitasid koostada vabatahtlikud õpetajad.

Kehaline kasvatus. Mängud ja harjutused. 1. osa 2012 Koostajad: Pille Juus, Kai Randrüüt

Kehaline kasvatus. Mängud ja harjutused. 2. osa 2012 Koostajad: Pille Juus, Kai Randrüüt

Kehaline kasvatus. Mängud ja harjutused. 3. osa 2014 Koostaja: Kai Randrüüt Konsultandid: Anna Sõõrd, Karl Sults, Lea Treiberg, koolitussarja „Õpetajalt õpetajale” ning „Lasteaia õpetajalt õpetajale” kursuslased