Treenerid

Treenerikutset omavad inimesed, kes on läbinud Ühenduse Sport Kõigile liikumisharrastuse koolituse saavad taotleda liikumisharrastuse treeneri kutset. Isikud, kes omavad treeneri kutsekvalifikatsiooni esimest või teist taset mingil spordialal, saavad eksami sooritamisel ka vastava taseme liikumisharrastuse treeneri kutsenimetuse. Kolmanda, neljanda ja viienda taseme treenerid saavad taotleda liikumisharrastuse treeneri kolmandat ehk kõrgeimat taset.

Eksam koosneb 20-st küsimusest. Eksam loetakse sooritanuks, kui on õigesti vastatud vähemalt 16-le küsimusele. Lisaks viiakse läbi eksamineerimine praktiliste oskuste osas (näidistreeningu korraldamine vms). Eksami küsimused põhinevad loengutes räägitule. Õppematerjalidena soovitame kasutada ka ajakirja „Liikumine ja sport” kahte esimest numbrit, mille leiate Ühenduse Sport Kõigile koduleheküljelt.

Ühenduse Sport Kõigile liikumisharrastuse treenerite kutsekomisjoni kuuluvad Gunnar Kraft, Rein Jalak (esimees), Peeter Lusmägi, Inga Neissaar, Kaarel Zilmer (aseesimees), Kersti Rodes ja Toomas Tõnise.