Liikumisharrastuse abitreeneri tase 3 koolitused oktoobris 2020

Ühendus Sport Kõigile (ÜSK) alustas 2020. aastal liikumisharrastuse treeneri kutse omistamisega.

Treeneri kutse andmist korraldatakse järgmistel kutsenimetustel ja -tasemetel:  

-       abitreener, tase 3

-       nooremtreener, tase 4

-       treener, tase 5 

2020. oktoobris viiakse Tallinnas läbi liikumisharrastuse abitreeneri, tase 3 kutse koolitused. Koolitused toimuvad Tallinnas (TLÜ, Räägu 49) 16.-17.10.2020 ja praktiline osa Tartus (TÜ, Ujula 4) 30.10.2020. Kolmandik kursusest läbitakse e-õppena.

Tunniplaan leiate siit http://www.sportkoigile.ee/treenerid/tunniplaan

Koolitusele saab registreerida kuni 8. oktoobrini 2020. Koolitusel saab osaleda maksimaalselt 40 inimest. Registreerimise link

https://forms.gle/ELwgPS9aMWudhJG17

Abitreeneri kutse taotlemise eelduseks on: vanus vähemalt 18 aastat, abitreeneri, tase 3 tasemekoolituse läbimine spordi üldainetes mahus 30 tundi ja liikumisharrastuse treeneri koolituse programmis vähemalt 30 tundi, viimase nelja aasta jooksul läbitud esmaabi baaskoolitus (16 tundi) või esmaabi täiendkoolitus (6 tundi), soovitavalt keskharidus ja liikumisharrastuse valdkonnas tegutsemise kogemus. Üldainete tasemekoolituste osas leiate infot: http://www.sport.ee/et/treenerid#ankur2

Liikumisharrastuse treeneri kutset saab taotleda ka täiendava kutsena. Isikud, kel on kehtiv treenerikutse mingil spordialal, saavad taotleda täiendavat spetsialiseerumist liikumisharrastus tasemetele EKR 3 , EKR 4, EKR 5 kusjuures täiendava spetsialiseerumise tase ei saa olla kõrgem põhikutse tasemest. Eelduseks on vastava taseme liikumisharrastuse treeneri koolitusmooduli läbimine.

EKR 4 taseme liikumisharrastuse koolitused leiavad aset 2021. aastal ja EKR 5 taseme koolitused 2023. aastal.  

Koolituse maksumuseks on 120€, mille kohta Ühendus Sport Kõigile väljastab arve. Koolitus lõppeb teoreetilise ja praktilise eksamiga, mis toimuvad vastavalt vajadusele nii novembris 2020 kui ka märts-aprill 2021.


Eelmine
Spordinädala avab heategevuslik teatejooks
Järgmine
Homme toimuv heategevuslik Teatejooks avab Spordinädala