ÜSK juhatuse koosolek toimub 26. märtsil

Ühenduse Sport Kõigile juhatuse koosolek toimub 26. märtsil kell 13.00 Tallinnas ja päevakorras on:

  1. Ühenduse Sport Kõigile 2019. aasta tegevus- ja raamatupidamise aastaaruande läbivaatamine ja üldkoosolekule esitamine
  2. Ühenduse Sport Kõigile 2020. aasta üldkoosoleku kokkukutsumisest
  3. Ühenduse Sport Kõigile 2020. aasta eelarve kinnitamine
  4. Liikmeskonnast välja arvamised.
  5. Liikumisharrastuse treeneri kutsest. Martin Mooses.
  6. Liikumisharrastuse treenerite kutse- ja eksamikomisjoni koosseisude kinnitamine.
  7. EOK presidendiks kandideerimise programmist – Tõnu Tõniste.

Eelmine
Alustab liikumisharrastuse treenerite koolitusmoodul
Järgmine
ÜSK üldkoosolek toimub 28. mail